5 февруари
2012
Авторът Niege Borges Alves е посветил тази си серия на Танцувалната чума през 1518 г. И аз за пръв път чух за това чудо.