16 януари
2012
Tiago Hoisel, част 2
Излишно е да се повтарям, но ще го направя – Tiago е най-големият. Част първа.