27 октомври
2012
Tyson McAdoo
Поразителната ми прилика с авторът е втората причина да спретна тема.