8 ноември
2012
Улични гримаси
Адмирации за Andre Muniz Gonzaga. Ама какви заглавия удрям, в стил “бнт публицистика”. Така е с възрастта, ще ме простите.