12 октомври
2013
Вазата!
Вазата! (1)
Абсолютната ваза, дело на Johnson Tsang.
Вазата! (3) Вазата! (4) Вазата! (5) Вазата! (2) Вазата! (6)