11 май
2011
Димен арт
Mehmet Ozgur е инженер по образование, но творец по душа. Доказателство към последното е тази тема, на която, сигурен съм, мнозина ще ревнат, че бил “пипал” много с photoshop-а.