31 май
2010
Баш На`ви!
Тия си живеят харабийската по дърветата и на земното притегляне му плюят в лицето. Снимките са щракане през 1995 г. от George Steinmetz в индонезийската част на Нова Гвинея. Това племе няма контакт с другоезичници.