29 април
2011
Бетонни югославски призраци
Освен разруха, разбити мечти и патологична носталгия, комунизмът остави след себе си и куп бетонни мутанти за да е сигурнo, че скоро няма да бъде забравен. Ярък пример за такива са тези в бивша Югославия, грижливо подбрани в скромна колекция от Jan Kempenaers. Благодарности на Андрей.