6 август
2011
Бяла черна мечка
Ако не ви впечатли редкия феномен, то поне снимките, авторът на които е Paul Nicklen, си ги бива.