21 август
2010
Свинщина. Много отговори намирам в тия снимки – нито един въпрос. Бтв, добър фотограф.