17 януари
2010
Ефектът на Дросте
Въх, замъти ми се главата! – би казала баба ми, ако хвръли един поглед на тези снимчици. Техническият термин за тази илюзия е “droste effect“. Това име идва от марка какао, от 1904 г., на пакета на което има такъв ефект (виж снимката по-горе).