15 ноември
2012
Gabriele Croppi
Нетипично за архитектурната фотография. Дело на Gabriele Croppi.