16 ноември
2010
Из улиците с Google Street
Отбрани моменти из аналите на Гугъла, който знае, който гледа.