17 октомври
2012
Прилив/отлив
Приливът е периодично настъпателно движение на океанската и морската вода към сушата, а отливът е периодичното отстъпателно движение на океанската и морската вода от сушата, под влияние на луната и слънцето. Интересен проект, дело на Michael Marten.