23 март
2010
Щатите през първата половина на 20-ти век
Оставям с впечатлението, че се е работило доста. Но пък за сметка на това, портокалите са 1 цент!