Андрей Павлов е спретнал оригинална серия сцени от невидимото ежедневие на мравките. Търпелив човек.