10 декември
2013
Война и мир
Война и мир (1)
Мирът е чудно и рядко състояние. По данни на Р. Джексън, след 1945 г. на Земята е имало само 26 мирни дни.
Война и мир (2) Война и мир (3) Война и мир (4) Война и мир (5) Война и мир (6) Война и мир (7) Война и мир (8) Война и мир (9) Война и мир (10) Война и мир (11) Война и мир (12) Война и мир (13) Война и мир (14) Война и мир (15) Война и мир (16)