18 октомври
2010
Замайващи пейзажи от дива Исландия
След отдавнащото ми вдъхновение от този студен къс земя, решавам отново да подчертая дивата красота с поредица пейзажи на Skarphéðinn Þráinsson – пълен ентусиаст, инженер по професия с име, което идея си нямам как се произнася.