1 април
2013
Зоо портрети
Темата е натрапчива в последно време, но на Yaga Portal са му се получили прекрасно.