17 юли
2012
1960 Plymouth XNR
1960 Plymouth XNR (1)
Тази концепция се нареди начело в класацията ми, дело на Virgil Exner Sr.. Любов от пръв поглед. При това истинска, защото не ме интересуват недостатъците. Ще си я наричам “перфектната”!
1960 Plymouth XNR (2)1960 Plymouth XNR (3)1960 Plymouth XNR (4)1960 Plymouth XNR (5)1960 Plymouth XNR (6)1960 Plymouth XNR (7)1960 Plymouth XNR (8)1960 Plymouth XNR (10)1960 Plymouth XNR (9)1960 Plymouth XNR (11)1960 Plymouth XNR (12)1960 Plymouth XNR (13)1960 Plymouth XNR (14)