14 юли
2012
Този уникален къстъм е дело на Fesler Built, продаден.