В късните ’60-те на миналия век това чудо силно е фрустрирала конкуренцията на Le Mans. След това е било закупено от колекционер за да бъде видяно днес, 50 години по-късно. Инженерчето ще оцени темата, трябва да съм сигурен.