6 януари
2012
Баржа на мечтите (или мечта на всяка баржа)
Просто уникален дом. Чувството за сигурност там би било на 100%. Купете си го срещу $800,000, докато е все още нисък доларът.