9 април
2011
Доброто старо колело
Рамката е от 1978 г., а фенерчето от 2010. Много красиво колело, дело на swabdesign.