5 април
2014
Honda CX 500
Honda CX 500 (1)
От Kingston Customs.
Honda CX 500 (2) Honda CX 500 (3) Honda CX 500 (4) Honda CX 500 (5) Honda CX 500 (6) Honda CX 500 (7) Honda CX 500 (8)