10 май
2011
Първо си рекох: “Е*ати гъзарията”. Второ нямаше. Felt са ми на сърцето.