29 ноември
2011
Ох. Базирана на 1954 Airstream Flying Cloud Trailer, служила за лов и риболов в Oregon, тази напълно реновиранта красавица може да бъде закупена на търг или директно като цакате $75,000.