8 април
2014
Плаващото яйце
Плаващото яйце (1)
Exbury Egg е абсолщтно нетипично плавателно средство както отвътре, така и отвън. Дело на Stephen Turner.
Плаващото яйце (2) Плаващото яйце (3) Плаващото яйце (4) Плаващото яйце (5) Плаващото яйце (6) Плаващото яйце (7)