2 октомври
2012
Велосипедът
Мисля, че липсва само една картечница да му се закрепи. Луда му работа.