10 февруари
2012
Брандов идиотизъм
Еманация на корпоративната лоялност.