11 юни
2012
Десетте язви над Интернет
Досущ като десетте язви, които Бог нанася върху Египет. Оригинално от CollegeHummor.