8 декември
2010
Сигурен съм, че за едната почивка тук повечето жени биха прегърнали идеята за развод с удоволствие. Повечето.