17 март
2014
Домът на Пустинния скорпион
Умът ми се задръсти от вълнение, поради което ще остана безмълвен по темата, дело на Kendrick Bangs Kellogg.