7 март
2010
Дяволската кула – загадката на Лакота
Скалата, която Стивън Спилбърг ползва за декор за своя филм “Близки контакти от трета степен”, представлява монолитна скална издаденост с височина 38 метра, за която се смята, че има вулканичен произход. Но само се предполага. Кулата, която местните наричат Mato Tipila, което ще рече “Кулата на мечката”, е свещено място за няколко индиански племена от равнините -Лакота, Сиукс, Шаените и Киова. Легендата разказва, че някога няколко малки момиченца се отдалечили, докато си играели. Една мечка ги подгонила и те се покатерили на високата около 3 метра скала и започнали да се молят: “Скала, смили се над нас, спаси ни”. Скалата чула молбите им и започнала да се удължава, издигайки ги все по-нависоко. Мечката скочила на скалата и впила ноктите си, но паднала. От ноктите на мечката останали следи върху скалата, които още могат да бъдат видени.