5 април
2011
Е*ати апартамента
300 квадрата рай, поместен в историческа сграда в Стокхолм, строена през 1885 г.