29 юни
2010
Галактичен секс
Млечният път е от около 100 милиарда слънца и се води средна работа. Правете си сметката какво става ако още 100 се омешат. Това е симулация на този акт, дело на Kazantzidis и Lucio Mayer. Чувствам се малък грандоман.