5 декември
2011
Хижата на бъдещето
LEAP (living ecological alpine pod) е бъдещата хижа. Идеята е почти нулево въздействие вурху околната среда, но в същото време ултра модерна. Първата бе инсталирана на Mont Blanc.