2 юни
2010
Къща за архитект
Всеки себеуважаващ се архитект трябва да живее в уважаван квартал в уважаван град, какъвто е Сан Франциско. В уважавана държава, каквато е Норвегия, да речем. Но… Дело на себеуважаващите се Craig Steely Architects