18 декември
2012
Колко му трябва на човек?
28 квадратни метра. На Малкия сега ще му се свие душицата :)