2 март
2011
Martin Schoeller, отблизо
Интересна звездна серия фотоси, автор на която е един от най-големите портретисти. Ще се загледате, спор няма.