17 септември
2009
Младият Арнолд
Снимки на младия Арнолд от времето, когато политиката му е била много чужда материя.