8 май
2010
Нелегални имигранти
Представи си колко зле трябва да живееш, за да се натикаш в таблото на колата, да се облечеш със седалката или да се натикаш в бидон с брашно.