17 октомври
2010
Ордос – един милион призраци
Нагледен пример за абсурд. От бедно градче във Вътрешна Монголия, през 2003 г. в Ордос се откриват богати на въглища и природен газ находища, превръщайки го в град с много богати хора. Китай решава да построи Нов Ордос и да накара старите ордосци да се преселят там, но… Построяването на новия Ордос струва много – градът изглежда като взет от бъдещето, с огромни небостъргачи, високи технологии и пр. Но е празен. Населението си стои в стария град и няма намерение да се мести, а сградите и улиците в новия са пусти. Причината за празните улици е проста – новият Ордос се намира на 25-30 км. от стария. Из Тime