14 ноември
2011
Отворени към Бог
Уникален проект на Gijs Van Vaerenbergh. Напреки на ортодоксалните представи за Божи храм, цялата постройка е направена от стоманени тухли подредени с разстояние помежду им. Ефектът е голям – част от проекта Z-OUT, чиято цел е да изкара изкуството в публичните пространства.