2 септември
2009
Първите изобретения (само вижте първия цифров фотоапарат)
grandoman_firstinventions_57589 Част от първите изобретения, които често забравяме, че са изобретени :) grandoman_firstinventions_2d7ynus Първият цифров фотоапарат (1975) създаден от Steve Sasson, инженер на Кодак. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_2iw915g Първата корица на албум (1938) Smash Song Hits на Rodgers and Hart – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_2jcwj9y Първата мишка (1964). Нямам представа за какво е била използвана. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_20kuaz6 Първата кола-прототип – Buick Y-Job (1938) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_ay92xf Първата кръстословица. Изобретателят е Arthur Wynne, а годината – 1913. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_2s13cr9 Първото списание (1731) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_2urv334 Първият микропроцесор (1971) Intel 4004 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_15xloqo Първият MP3 Player (1998) – MPMan 32MB – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_2dkbeoz Първият мотел (1925) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_3532szt Първият мотоциклет (1885) – Daimler’s riding car – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_j9505x Първият роман (1007) Приказка за Genji, кой друг. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_nfio94 Първата фотография (1826), направена от Nicéphore Niépce в Saint-Loup-de-Varennes. Изглед от прозореца на Le Gras. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_166hrih Първият уеб сървър, съответно и сайт, през далечната 1990 г.. NeXT машина в CERN. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_ir4ax0 Първият небостъргач (1885), собственост на HIB в Чикаго. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – grandoman_firstinventions_90861d Първата рентгенова снимка (1885). Ръката на съпругата на Рьонтген (Röntgen). Via Yeeta