18 декември
2010
Приключения по дърветата
Много награда в архитектурните среди са обрали Metcalfe Architecture & Design за този си проект. Нека бъдем птици, но без да политаме.