22 май
2010
Реклами на презервативи
100% някои от тях са забранени.