2 март
2012
Съветите на баба, част 2
Ценните съвети/мъдрости на Бабата на Chacho Puebla в подобаваща втора част.
Първа част е тук.