20 ноември
2011
Чудни обложки
Аз отказвам да повярвам, че това се е случило. Чак толкова са абсурдни.