19 май
2012
Цоп
Леко ме мързеше да правя цял пост за една купа за плодове, но оригиналността й надделя. Можете да закупите от тук във всякакви цветове. Купата е дело на същите онези пеканяци, които са сътворили най-важния атрибут за всеки мобилен виночерпец.